Budowa magazynu i funkcje poszczególnych jego stref

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek jak wygląda praca w magazynie z perspektywy logistyka? Co tam tak naprawdę dzieje się od początku do końca? Magazyn jest miejscem gdzie każdy pracownik powinien znać swoją rolę i sztywno się jej trzymać, aby nie zakłócić swobodnego przebiegu procesów logistycznych.

Funkcje magazynu

Główną funkcją obszaru magazynowego jest przechowywanie towaru. Ale przecież skądś ten towar musi się tam wziąć. Magazyny zakupują je po cenie hurtowej u producenta i po udanej transakcji w trakcie terminu wskazanego w umowie producent dostarcza swój wyrób gotowy do strefy rozładunkowej klienta, gdzie towar zostaje rozładowany. W większości przypadków strefa rozładunkowa dzieli swoją powierzchnię ze strefą załadunkową, w której załadowywany jest towar, gotowy do transportu do punktu sprzedaży detalicznej, czyli odwiedzanych przez nas na co dzień marketów. Strefy te wyposażone są w rampy i platformy podnośnikowe ułatwiające proces załadunkowo-rozładunkowy.

Po pomyślnym odebraniu przesyłki czas na oficjalne zatwierdzenie jej otrzymania! Dzieje się to w strefie przyjęć gdzie odebrane towary poddawane są rejestracji do systemu oraz wstępnym ocenom ilościowym i jakościowym. Prościej rzecz mówiąc weryfikowane jest czy towar nie jest uszkodzony i czy nie jest go za mało lub za dużo.

Strefa składowania

Po zarejestrowaniu do systemu towar wędruje do strefy składowania czyli tego ,,właściwego magazynu”. Każda jednostka musi znajdować się w miejscu w którym została zarejestrowana w systemie. Na tym w dużym stopniu polega logistyka! Te same produkty które leżały trochę dłużej są spychane przez swoje później dostarczane odpowiedniki dzięki technologii FIFO oraz regałom przepływowym. FIFO to skrót od angielskiego określenia First in-First out, czyli pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Magazyny można podzielić na wiele rodzai ze względu na specyfikę przechowywanego przez nie towaru. Na przykład magazyny przechowujące artykuły budowlane często będą magazynami wysokiego składowania z wysoko położonym sufitem, natomiast artykuły spożywcze będą przechowywane w magazynach obowiązkowo wyposażonych w chłodnie.

Strefa kompletacji

Gdy do magazynu zostanie złożone zamówienie, zamówione produkty zmierzają do strefy kompletacji. W strefie tej towary zostają wyrejestrowywane z księgi ewidencyjnej, a z do tej pory osobnych jednostek formowane są obszerne zamówienia, które następnie powędrują do sklepów stacjonarnych lub hurtowni. Głównym celem istnienia tej strefy jest dopilnowanie aby zamówienia nie zostały pomieszane, niczego w nich nie zabrakło i żeby nie trafiły do klienta uszkodzone.

Strefa wydań

Gdy nadejdzie termin odebrania przez klienta swojego zamówienia z magazynu, skompletowane zamówienie zmierza do strefy wydań, która często dzieli powierzchnię ze strefą przyjęć lecz jest to zależne od budowy magazynu. Stamtąd towary po ostatnim szybkim zinwentaryzowaniu zmierzają do strefy rozładunkowej a stamtąd są zapakowywane na pojazd transportowy klienta.

Strefa usługowa

Dodatkową strefą magazynu, działającą poza procesami logistycznymi jest strefa usługowa. Znajdują się w niej pomieszczenia biurowe, szatnie oraz toalety. Strefa ta jest najbardziej wysunięta bo to właśnie do niej ma trafić potencjalny klient który będzie chciał dobić targu osobiście, lub po prostu się czegoś dowiedzieć.

Magazyn to miejsce w którym każdy pracownik musi być zdyscyplinowany. Kiedy dojdzie do przykładowej awarii strefy przyjęć, strefa wydań nie będzie miała czego wydawać co spowoduje zastój obrotu towarami w magazynie i zacznie generować wielkie straty.

Podziel się ze znajomymi udostępniając ten artykuł!